Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 12/14/2020 12:40:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20078243-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80825733 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80825733 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80825733 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80825733 4.8 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80825733 0.049 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80825733 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80825733 910 µS/cm
pH 835-2020-80825733 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2020-80825733 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80825733 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80825733 Udført
Temperatur 835-2020-80825733 8.9 °C
Turbiditet 835-2020-80825733 0.34 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)