Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Ladeplads Vandværk   Prøve udtaget: 10-02-2021 09:30:00
Analyse Rapport: AR-21-CA-21014026-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80877804 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80877804 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80877804 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80877804 1.5 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80877804 9.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80877804 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80877804 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80877804 620 µS/cm
pH 835-2020-80877804 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80877804 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80877804 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80877804 Udført
Temperatur 835-2020-80877804 4.8 °C
Turbiditet 835-2020-80877804 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)