Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 2/11/2021 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21014787-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80791414 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80791414 2.0 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80791414 0.24 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80791414 0.77 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80791414 0.0036 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80791414 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80791414 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80791414 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80791414 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80791414 25 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80791414 68 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80791414 0.74 µg/l
Nitrit 835-2019-80791414 0.0023 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80791414 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80791414 100 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)