Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Ladeplads Vandværk   Prøve udtaget: 10-02-2021 10:20:00
Analyse Rapport: AR-21-CA-21014023-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80794960 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80794960 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80794960 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80794960 0.20 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2019-80794960 0.068 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80794960 99 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80794960 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80794960 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2019-80794960 1.3 mg/l
Hårdhed, total 835-2019-80794960 18 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80794960 311 mg/l
Iltindhold 835-2019-80794960 9.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80794960 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80794960 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80794960 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80794960 620 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80794960 18 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80794960 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80794960 < 0,005 mg/l
N,N-dimethylsulfamid 835-2019-80794960 0.093 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80794960 6.6 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80794960 0.31 mg/l
Nitrit 835-2019-80794960 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80794960 1.0 mg/l
pH 835-2019-80794960 7.5 pH
1 2  Side 1 af 2 (28 linier)