Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 2/25/2021 9:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21019358-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80869521 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80869521 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80869521 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80869521 2.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80869521 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80869521 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80869521 490 µS/cm
pH 835-2020-80869521 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2020-80869521 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80869521 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80869521 Udført
Temperatur 835-2020-80869521 6.4 °C
Turbiditet 835-2020-80869521 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)