Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gjerlev Vandværk   Prøve udtaget: 01-03-2021 10:00:00
Analyse Rapport: AR-21-CA-21020346-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80843147 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80843147 1.6 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80843147 1.2 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80843147 0.29 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80843147 0.031 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80843147 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80843147 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80843147 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80843147 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80843147 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80843147 12 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80843147 5.1 µg/l
Nitrit 835-2020-80843147 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80843147 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80843147 30 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)