Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 3/18/2021 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21028529-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911146 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911146 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80911146 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911146 1.2 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80911146 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80911146 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80911146 740 µS/cm
pH 835-2021-80911146 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80911146 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80911146 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80911146 Udført
Temperatur 835-2021-80911146 8.0 °C
Turbiditet 835-2021-80911146 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)