Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 3/18/2021 12:35:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21028623-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80912376 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80912376 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80912376 92 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80912376 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80912376 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80912376 7.4 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2021-80912376 15 °dH
Iltindhold 835-2021-80912376 10.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80912376 0.54 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80912376 43 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80912376 610 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80912376 9.9 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80912376 0.003 mg/l
Nitrit 835-2021-80912376 < 0,001 mg/l
pH 835-2021-80912376 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2021-80912376 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80912376 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80912376 Udført
Temperatur 835-2021-80912376 9.1 °C
Turbiditet 835-2021-80912376 2.7 FNU
1  Side 1 af 1 (20 linier)