Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 4/7/2021 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21035157-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80718572 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80718572 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80718572 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80718572 10.2 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80718572 13 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80718572 640 µS/cm
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80718572 835-2021-80912372
pH 835-2019-80718572 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2019-80718572 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80718572 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80718572 Udført
Temperatur 835-2019-80718572 8.9 °C
1  Side 1 af 1 (12 linier)