Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 4/14/2021 11:28:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21037879-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80903391 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80903391 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80903391 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80903391 3.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80903391 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80903391 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80903391 490 µS/cm
pH 835-2021-80903391 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80903391 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80903391 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80903391 Udført
Temperatur 835-2021-80903391 9.6 °C
Turbiditet 835-2021-80903391 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)