Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 4/14/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21037874-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80403739 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80403739 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80403739 0.0077 mg/l
Arsen (As) 835-2016-80403739 4.8 µg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80403739 49 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80403739 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80403739 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2016-80403739 8.8 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80403739 266 mg/l
Iltindhold 835-2016-80403739 8.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2016-80403739 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2016-80403739 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80403739 160 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2016-80403739 490 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2016-80403739 8.5 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80403739 0.003 mg/l
Methan 835-2016-80403739 < 0,005 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80403739 1.7 mg/l
Nitrit 835-2016-80403739 0.014 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80403739 1.2 mg/l
pH 835-2016-80403739 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2016-80403739 Udført
Sulfid-S 835-2016-80403739 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2016-80403739 8.8 °C
1  Side 1 af 1 (24 linier)