Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 4/20/2021 11:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21040738-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80594864 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80594864 2.4 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80594864 < 0,03 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80594864 0.32 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80594864 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80594864 0.059 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80594864 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80594864 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80594864 < 1 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80594864 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80594864 0.021 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80594864 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80594864 2.9 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80594864 270 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2018-80594864 0.062 µg/l
Nitrit 835-2018-80594864 0.0023 mg/l
pH 835-2018-80594864 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2018-80594864 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80594864 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2018-80594864 Udført
Temperatur 835-2018-80594864 13.1 °C
Turbiditet 835-2018-80594864 0.19 FNU
Zink (Zn) 835-2018-80594864 290 µg/l
1  Side 1 af 1 (23 linier)