Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 4/19/2021 8:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21039710-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928070 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928070 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80928070 30 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928070 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928070 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80928070 2.3 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80928070 0.26 mg/l
Iltindhold 835-2021-80928070 7.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80928070 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928070 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928070 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80928070 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80928070 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928070 0.75 mg/l
Nitrit 835-2021-80928070 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928070 1.2 mg/l
pH 835-2021-80928070 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-80928070 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80928070 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928070 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80928070 67 mg/l
Temperatur 835-2021-80928070 8.2 °C
Turbiditet 835-2021-80928070 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)