Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 5/12/2021 12:53:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21050448-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80902653 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80902653 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80902653 < 1 MPN/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80902653 < 1 CFU/ml
Prøvetagning efter flush 835-2021-80902653 Udført
1  Side 1 af 1 (5 linier)