Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 5/12/2021 9:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21050202-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80869798 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80869798 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80869798 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80869798 3.1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80869798 0.090 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80869798 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80869798 490 µS/cm
pH 835-2020-80869798 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2020-80869798 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80869798 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80869798 Udført
Temperatur 835-2020-80869798 11.4 °C
Turbiditet 835-2020-80869798 0.41 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)