Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 5/12/2021 12:43:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21050447-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80903336 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80903336 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80903336 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80903336 2.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80903336 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80903336 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80903336 530 µS/cm
pH 835-2021-80903336 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80903336 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80903336 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80903336 Udført
Temperatur 835-2021-80903336 15.5 °C
Turbiditet 835-2021-80903336 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)