Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ødsted Vandværk I/S   Prøve udtaget: 5/14/2021 11:22:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21050980-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776425 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80776425 1.2 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80776425 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80776425 2.1 µg/l
Benzen 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80776425 0.15 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80776425 0.016 µg/l
Chlorid 835-2019-80776425 33 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80776425 0.051 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776425 < 1 MPN/100 ml
Dichlormethan 835-2019-80776425 < 0,02 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80776425 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80776425 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80776425 2.3 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80776425 0.14 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80776425 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80776425 0.023 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80776425 55 CFU/ml
1 2  Side 1 af 2 (46 linier)