Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 5/17/2021 7:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21051198-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80927713 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80927713 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80927713 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80927713 3.2 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80927713 8.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80927713 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80927713 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80927713 590 µS/cm
pH 835-2021-80927713 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80927713 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80927713 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80927713 Udført
Temperatur 835-2021-80927713 11.0 °C
Turbiditet 835-2021-80927713 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)