Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 5/17/2021 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21051200-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928047 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928047 0.015 mg/l
Chlorid 835-2021-80928047 32 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928047 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928047 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80928047 2.7 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80928047 0.28 mg/l
Iltindhold 835-2021-80928047 8.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80928047 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928047 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928047 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80928047 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80928047 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928047 0.50 mg/l
Nitrit 835-2021-80928047 0.0023 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928047 1.3 mg/l
pH 835-2021-80928047 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80928047 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80928047 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928047 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80928047 72 mg/l
Temperatur 835-2021-80928047 11.0 °C
Turbiditet 835-2021-80928047 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)