Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 5/17/2021 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21051197-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928046 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928046 0.0065 mg/l
Chlorid 835-2021-80928046 32 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928046 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928046 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80928046 2.7 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80928046 0.29 mg/l
Iltindhold 835-2021-80928046 5.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80928046 0.26 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928046 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928046 600 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80928046 0.010 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80928046 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928046 0.56 mg/l
Nitrit 835-2021-80928046 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928046 1.2 mg/l
pH 835-2021-80928046 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-80928046 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80928046 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928046 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80928046 67 mg/l
Temperatur 835-2021-80928046 20.9 °C
Turbiditet 835-2021-80928046 1.6 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)