Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 5/10/2021 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21048853-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80825379 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80825379 1.1 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80825379 0.30 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80825379 0.20 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80825379 0.010 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80825379 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80825379 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80825379 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80825379 4.2 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80825379 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80825379 0.042 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80825379 20 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80825379 14 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80825379 910 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2020-80825379 0.062 µg/l
Nitrit 835-2020-80825379 < 0,001 mg/l
pH 835-2020-80825379 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2020-80825379 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80825379 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80825379 Udført
Temperatur 835-2020-80825379 10.6 °C
Turbiditet 835-2020-80825379 0.38 FNU
Zink (Zn) 835-2020-80825379 47 µg/l
1  Side 1 af 1 (23 linier)