Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Lyderslev Vandværk   Prøve udtaget: 5/28/2021 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21056460-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80929827 Ja
Arsen (As) 835-2021-80929827 0.24 µg/l
Bor (B) 835-2021-80929827 51 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80929827 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80929827 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2021-80929827 10.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80929827 0.050 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80929827 5 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2021-80929827 < 0,04 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80929827 710 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2021-80929827 0.83 µg/l
pH 835-2021-80929827 7.4 pH
Prøvens farve 835-2021-80929827 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2021-80929827 Klar
Prøvens lugt 835-2021-80929827 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80929827 Normal
Temperatur 835-2021-80929827 11.8 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)