Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 6/2/2021 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21058382-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933845 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80933845 2.3 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80933845 0.051 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80933845 0.048 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80933845 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80933845 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80933845 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80933845 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80933845 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80933845 12 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80933845 5.0 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80933845 0.055 µg/l
Nitrit 835-2021-80933845 0.0026 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80933845 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80933845 29 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)