Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/7/2021 8:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21060496-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928037 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928037 0.0077 mg/l
Chlorid 835-2021-80928037 34 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928037 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928037 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80928037 2.3 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80928037 0.25 mg/l
Iltindhold 835-2021-80928037 8.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80928037 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928037 180 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928037 610 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80928037 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80928037 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928037 0.89 mg/l
Nitrit 835-2021-80928037 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928037 0.99 mg/l
pH 835-2021-80928037 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-80928037 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80928037 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928037 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80928037 66 mg/l
Temperatur 835-2021-80928037 13.2 °C
Turbiditet 835-2021-80928037 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)