Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/7/2021 7:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21060256-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80950882 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80950882 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80950882 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80950882 2.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80950882 8.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80950882 0.036 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80950882 8 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80950882 590 µS/cm
pH 835-2021-80950882 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-80950882 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80950882 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80950882 Udført
Temperatur 835-2021-80950882 10.8 °C
Turbiditet 835-2021-80950882 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)