Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/7/2021 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21060501-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928035 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928035 0.018 mg/l
Chlorid 835-2021-80928035 23 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928035 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928035 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80928035 3.7 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80928035 0.39 mg/l
Iltindhold 835-2021-80928035 11.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80928035 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928035 34 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928035 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80928035 0.005 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80928035 44 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928035 4.2 mg/l
Nitrit 835-2021-80928035 0.0020 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928035 1.7 mg/l
pH 835-2021-80928035 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80928035 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80928035 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928035 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80928035 3.8 mg/l
Temperatur 835-2021-80928035 11.4 °C
Turbiditet 835-2021-80928035 0.32 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)