Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/7/2021 11:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21060508-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80950883 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80950883 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80950883 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80950883 4.0 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80950883 11.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80950883 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80950883 44 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80950883 590 µS/cm
pH 835-2021-80950883 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80950883 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80950883 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80950883 Udført
Temperatur 835-2021-80950883 11.4 °C
Turbiditet 835-2021-80950883 0.28 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)