Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/7/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21060509-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80950884 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80950884 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80950884 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80950884 3.7 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80950884 10.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80950884 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80950884 16 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80950884 530 µS/cm
pH 835-2021-80950884 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80950884 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80950884 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80950884 Udført
Temperatur 835-2021-80950884 14.2 °C
Turbiditet 835-2021-80950884 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)