Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 6/16/2021 10:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21065251-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80196681 Ja
Benzen 835-2014-80196681 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2014-80196681 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2014-80196681 < 0,005 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80196681 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80196681 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2014-80196681 2.4 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2014-80196681 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2014-80196681 < 0,005 µg/l
Jern (Fe) 835-2014-80196681 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-80196681 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2014-80196681 400 µS/cm
pH 835-2014-80196681 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2014-80196681 Ingen
Prøvens smag 835-2014-80196681 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2014-80196681 Udført
Temperatur 835-2014-80196681 17.9 °C
Turbiditet 835-2014-80196681 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (18 linier)