Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Spandet Vandværk   Prøve udtaget: 6/23/2021 8:22:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21068267-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80905769 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80905769 0.014 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80905769 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80905769 58 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80905769 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80905769 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80905769 10 °dH
Iltindhold 835-2021-80905769 5.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80905769 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80905769 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80905769 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80905769 400 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80905769 9.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80905769 < 0,002 mg/l
Methan 835-2021-80905769 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80905769 0.44 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80905769 0.80 mg/l
Nitrit 835-2021-80905769 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80905769 0.71 mg/l
pH 835-2021-80905769 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80905769 Udført
Sulfid-S 835-2021-80905769 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2021-80905769 10.8 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)