Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 7/5/2021 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21073312-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80837804 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80837804 0.015 mg/l
Chlorid 835-2020-80837804 33 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80837804 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80837804 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80837804 2.0 mg Pt/l
Fluorid 835-2020-80837804 0.16 mg/l
Iltindhold 835-2020-80837804 7.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80837804 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80837804 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80837804 610 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2020-80837804 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2020-80837804 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80837804 0.70 mg/l
Nitrit 835-2020-80837804 0.0023 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80837804 1.3 mg/l
pH 835-2020-80837804 7.2 pH
Prøvens lugt 835-2020-80837804 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80837804 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80837804 Udført
Sulfat (SO4) 835-2020-80837804 69 mg/l
Temperatur 835-2020-80837804 16.2 °C
Trifluoreddikesyre 835-2020-80837804 0.18 µg/l
Turbiditet 835-2020-80837804 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (24 linier)