Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 7/13/2021 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21077771-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80944805 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80944805 0.74 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80944805 0.13 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80944805 0.55 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80944805 0.0034 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80944805 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80944805 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80944805 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80944805 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80944805 8 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80944805 26 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80944805 < 0,03 µg/l
Nitrit 835-2021-80944805 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80944805 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80944805 24 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)