Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087124-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80951077 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80951077 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80951077 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80951077 2.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80951077 7.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80951077 0.12 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80951077 15 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80951077 610 µS/cm
pH 835-2021-80951077 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80951077 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80951077 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80951077 Udført
Temperatur 835-2021-80951077 17.9 °C
Turbiditet 835-2021-80951077 0.68 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)