Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087117-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80951076 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80951076 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80951076 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80951076 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80951076 8.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80951076 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80951076 660 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80951076 590 µS/cm
pH 835-2021-80951076 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80951076 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80951076 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80951076 Udført
Temperatur 835-2021-80951076 17.3 °C
Turbiditet 835-2021-80951076 0.30 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)