Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 10:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087129-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80951075 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80951075 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80951075 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80951075 2.7 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80951075 10.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80951075 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80951075 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80951075 600 µS/cm
pH 835-2021-80951075 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80951075 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80951075 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80951075 Udført
Temperatur 835-2021-80951075 16.6 °C
Turbiditet 835-2021-80951075 0.19 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)