Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 11:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087116-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911285 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80911285 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80911285 22 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911285 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80911285 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911285 3.8 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80911285 0.43 mg/l
Iltindhold 835-2021-80911285 8.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80911285 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80911285 150 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80911285 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80911285 0.019 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80911285 41 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80911285 3.5 mg/l
Nitrit 835-2021-80911285 0.0069 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80911285 1.5 mg/l
pH 835-2021-80911285 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80911285 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80911285 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80911285 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80911285 4.1 mg/l
Temperatur 835-2021-80911285 17.3 °C
Turbiditet 835-2021-80911285 0.18 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)