Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 10:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087130-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911286 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80911286 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80911286 31 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911286 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80911286 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911286 2.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80911286 0.25 mg/l
Iltindhold 835-2021-80911286 10.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80911286 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80911286 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80911286 600 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80911286 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80911286 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80911286 0.74 mg/l
Nitrit 835-2021-80911286 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80911286 1.0 mg/l
pH 835-2021-80911286 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80911286 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80911286 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80911286 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80911286 65 mg/l
Temperatur 835-2021-80911286 16.6 °C
Turbiditet 835-2021-80911286 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)