Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Virring Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 8/12/2021 1:05:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CG-21088819-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80725177 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80725177 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80725177 0.0065 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80725177 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80725177 73 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80725177 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80725177 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80725177 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80725177 168 mg/l
Iltindhold 835-2019-80725177 9.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80725177 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80725177 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80725177 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80725177 420 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80725177 5.1 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80725177 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80725177 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80725177 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80725177 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80725177 0.42 mg/l
pH 835-2019-80725177 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80725177 Udført
Temperatur 835-2019-80725177 10.4 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)