Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/9/2021 11:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21087118-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911284 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80911284 0.0090 mg/l
Chlorid 835-2021-80911284 33 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911284 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80911284 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911284 2.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80911284 0.27 mg/l
Iltindhold 835-2021-80911284 7.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80911284 0.037 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80911284 14 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80911284 610 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80911284 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80911284 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80911284 0.58 mg/l
Nitrit 835-2021-80911284 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80911284 1.1 mg/l
pH 835-2021-80911284 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80911284 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80911284 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80911284 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80911284 63 mg/l
Temperatur 835-2021-80911284 17.9 °C
Turbiditet 835-2021-80911284 0.20 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)