Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 9/7/2021 11:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21099307-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80869723 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80869723 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80869723 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80869723 2.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80869723 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80869723 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80869723 500 µS/cm
pH 835-2020-80869723 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2020-80869723 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80869723 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80869723 Udført
Temperatur 835-2020-80869723 17.7 °C
Turbiditet 835-2020-80869723 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)