Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 9/9/2021 10:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21100336-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80816669 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80816669 0.026 mg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80816669 90 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80816669 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80816669 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80816669 8.7 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2020-80816669 15 °dH
Iltindhold 835-2020-80816669 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80816669 0.089 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80816669 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80816669 600 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80816669 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80816669 < 0,002 mg/l
Nitrit 835-2020-80816669 < 0,001 mg/l
pH 835-2020-80816669 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2020-80816669 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80816669 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80816669 Udført
Temperatur 835-2020-80816669 10.2 °C
Turbiditet 835-2020-80816669 0.54 FNU
1  Side 1 af 1 (20 linier)