Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 9/13/2021 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21101827-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978284 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978284 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978284 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80978284 2.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-80978284 7.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80978284 0.056 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978284 72 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978284 590 µS/cm
pH 835-2021-80978284 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-80978284 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80978284 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80978284 Udført
Temperatur 835-2021-80978284 22.4 °C
Turbiditet 835-2021-80978284 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)