Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 9/13/2021 2:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21101825-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911272 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80911272 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80911272 33 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911272 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80911272 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911272 2.2 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80911272 0.30 mg/l
Iltindhold 835-2021-80911272 8.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80911272 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80911272 9 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80911272 610 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80911272 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80911272 14 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80911272 0.69 mg/l
Nitrit 835-2021-80911272 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80911272 1.2 mg/l
pH 835-2021-80911272 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80911272 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80911272 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80911272 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80911272 71 mg/l
Temperatur 835-2021-80911272 15.8 °C
Turbiditet 835-2021-80911272 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)