Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 9/16/2021 8:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21103376-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80937196 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80937196 1.6 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80937196 0.29 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80937196 0.46 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80937196 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80937196 0.044 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80937196 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80937196 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80937196 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80937196 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80937196 25 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80937196 0.58 µg/l
Nitrit 835-2021-80937196 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80937196 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80937196 57 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)