Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 11:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115261-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026707 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026707 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026707 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81026707 2.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81026707 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81026707 0.091 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026707 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81026707 590 µS/cm
pH 835-2021-81026707 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-81026707 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81026707 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81026707 Udført
Temperatur 835-2021-81026707 16.4 °C
Turbiditet 835-2021-81026707 0.66 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)