Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115557-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026709 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026709 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026709 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81026709 3.3 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81026709 8.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81026709 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026709 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81026709 610 µS/cm
pH 835-2021-81026709 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-81026709 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81026709 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-81026709 Udført
Temperatur 835-2021-81026709 10.4 °C
Turbiditet 835-2021-81026709 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)