Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115555-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026710 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026710 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026710 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81026710 4.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81026710 11.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81026710 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026710 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81026710 590 µS/cm
pH 835-2021-81026710 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-81026710 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81026710 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81026710 Udført
Temperatur 835-2021-81026710 12.7 °C
Turbiditet 835-2021-81026710 0.31 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)