Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115553-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026711 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026711 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026711 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81026711 3.6 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81026711 10.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81026711 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026711 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81026711 530 µS/cm
pH 835-2021-81026711 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2021-81026711 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81026711 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81026711 Udført
Temperatur 835-2021-81026711 14.5 °C
Turbiditet 835-2021-81026711 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)