Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115560-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026708 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026708 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026708 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81026708 2.5 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81026708 8.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81026708 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026708 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81026708 590 µS/cm
pH 835-2021-81026708 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-81026708 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81026708 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81026708 Udført
Temperatur 835-2021-81026708 13.7 °C
Turbiditet 835-2021-81026708 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)