Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115262-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978384 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978384 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80978384 31 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978384 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978384 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80978384 2.8 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80978384 0.25 mg/l
Iltindhold 835-2021-80978384 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80978384 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978384 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978384 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80978384 0.005 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80978384 17 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80978384 1.5 mg/l
Nitrit 835-2021-80978384 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80978384 1.2 mg/l
pH 835-2021-80978384 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80978384 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80978384 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80978384 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80978384 70 mg/l
Temperatur 835-2021-80978384 16.4 °C
Turbiditet 835-2021-80978384 0.26 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)